ระบบจัดการสารสนเทศ : ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ : ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
อาคารกรมการแพทย์ 6 ซ.กระทรวงสาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2024-8481 ต่อ 2002
Email : activeaging@dms.mail.go.th

แผนที่